Rezervace řemeslného stánku

Mělnické vinobraní 15. - 17. 9. 2023 : 84. ročník
Základní informace o stánku

Uvádějte prosím skutečné údaje, v době konání akce už nebude možné parametry stánku změnit.

Specifikujte prosím jaký sortiment budete prodávat.

Formát obrázku JPG, maximální velikost 5 MB.

Vratné kelímky

Prodejci nápojů jsou povinni k vydání nápojů používat výhradně vratné, ekologické kelímky organizátora. V případě prodeje vína je možné používat vedle kelímků také skleničky organizátora, popřípadě jiné vhodné sklo.
Odhadněte prosím počet vydaných vratných kelímků na 3 dny.

(1 box je 252 ks 0.3 l kelímků)

(1 box je 216 ks 0.3 l kelímků)

Řemeslo

Specifikujte prosím jakým způsobem budete řemeslo předvádět.

Kontaktní údaje