Logo Melnicke Vinobraní
HISTORICKÝ PRŮVOD 2017

Cílem letošního průvodu je zdůraznění tradice vinařství na Mělníku. Průvod se odkazuje na historické vinobraní z r. 1922, což byl nejslavnější ročník v historii těchto vinařských slavností, který se odehrál za účasti T. G. Masaryka. Hlavní součástí průvodu jsou alegorické vozy, které představují podstatné milníky vývoje vinařství na Mělnicku. Průvod vyrazí v 15 hodin z prostor České zahradnické akademie a půjde ulicí Pražská, Jiráskova, Kněžny Emmy, přes Palackého ul. na náměstí Míru a stejnou trasou zpět. Průvod tvoří pět povozů tažených koňmi a další postavy v tomto sledu:

·        Policejní koně

·        představitelé města Mělníka

·        pochodové bubny skupiny Blabuburo

·        1. vůz se Sv. Ludmilou a malým vnukem Václavem

Historie vinařství v Čechách je spojena s příchodem křesťanství. Podle kronikáře Kosmy se víno dostalo do Čech při křtu českého knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily. Následně, na příkaz kněžny Ludmily, byla vysazena první vinice mezi Všetaty a Nedomicemi na místě zvaném Cecemín. Vůz vypravuje Zámek Mělník, Vinařství Chateau Mělník. Vůz doprovodí nosiči velkého hroznu, který symbolizuje přinesení prvního vína na Mělník.

·        Sv. Václav (samostatný jezdec na koni) následovaný družinou vinařů a hospodářů

o   Sv. Václav však není jen patronem zemí českých, ale stal se (asi od 14. stol.) také patronem vinařů. Zřejmě proto, že okolo data jeho mučednické smrti dozrává víno. V některých českých městech se sv. Václav stal i symbolickým nejvyšším perkmistrem.

·        Přemysl Otakar II. (samostatný jezdec na koni) se svou rytířskou družinou

o   Město Mělník bylo založeno za krále Přemysla Otakara II. r. 1274. Tento panovník daroval Mělnickým k dobudování obce podíl na výnosu labského obchodu. Od tohoto času bylo nazýváno městem královským. Po smrti Přemysla II. náleželo královně Kunhutě a stalo se městem královen českých.

·        2. vůz s Karlem IV. v kočáře, následovaný arcibiskupem Arnoštem z Pardubic na koni a družinou učenců.

o   Mělník prohlásil natrvalo za královské věnné město až Karel IV. Ten sem dal přivézt z Burgundska a z Champagne vinnou révu, a zvelebil tak mělnické vinařství.

·        3. vůz České zahradnické akademie

o   Mělnický vinařský spolek se zasadil o založení první vinařské školy v Rakousko – Uhersku v roce 1882, a která zahájila vyučování v roce 1885. První školní vinice byly na stráni nad Labem. Od roku 1894 dodnes škola sídlí v novorenesanční budově postavené podle návrhu mělnického architekta Kamaráda.

·      Tomáš Garrigue Masaryk – samostatný jezdec na koni připomínající výročí návštěvy tohoto státníka na mělnickém vinobraní 1922, tedy v roce, kdy byla zahájena tradice divadelní scénky příjezdu Karla IV na Mělník. TGM bude doprovázený 4. vozem s kapelou a folklorními soubory Jarošovci a Jarošáček. Ty představují prvorepublikovou tradici a mělnický patriotismus.

·     5. vůz věnovaný současnosti, tedy prezentaci místních vinařů – sdružení Mělnický košt  

o   Sdružení Mělnický košt vzniklo v roce 2007 a sdružuje v současné době 16 vinařů. Členové hospodaří především na mělnických vinicích, ale dva mají své sídlo ve vinařských obcích Jeviněves či v Kralupech nad Vltavou. Ve sdružení jsou zastoupeny klasické mělnické podniky, ale i malí vinaři.