Logo Melnicke Vinobrani 2019

ŽÁDOST O PRONÁJEM MÍSTA – KOMERČNÍ STÁNEKZAHÁJENÍ REZERVACÍ: 1. dubna


Rezervace je platná až po zpětném potvrzení pořadatelem a zaplacení poplatku za stánkové místo ve stanovené výši dle zaslané výzvy.