Logo Melnicke Vinobrani 2019
HISTORICKÝ PRŮVOD 2018

Sobota 15. září 2018, 16 hod – 17 hod

Letošní průvod svou podobou navazuje na loňské, divácky úspěšné provedení, s koňskými povozy. Kromě stylizovaného představení hlavních historických osobností, jež se podílely na vzniku a rozvoji vinařství na Mělníku, se přehlídka letos více zaměří na 100. výročí vzniku republiky.

V průvodu se objeví opět sv. Ludmila, na jejíž příkaz byly v okolí Mělníka vysazeny první vinice, její vnuk, sv. Václav, patron vinařů, který se za svého života vinařstvím aktivně zabýval, Přemysl Otakar II. jakožto král železný a zlatý, od jehož dob užíval Mělník titul královského města a privilegia k němu náležející. Své příznivce pozdraví i Karel IV., doprovázen svou družinou učenců, dvorních dam, a samozřejmě arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.

Jeden z vozů, tažených koňmi, je věnován Regionálnímu muzeu Mělník u příležitosti 130. výročí jeho vzniku. Představí výsek ze svých sbírek historických kočárků a proutěných užitných předmětů. Tím vzpomene košíkářství jako tradiční regionální řemeslo. První republiku v přehlídce symbolizuje nejen tatíček Masaryk, kterého letos doprovodí i další představitelé tehdejší politické scény. Stále živou vinařskou tradici připomene vůz spolku Mělnický košt.

Průvod oživí četná pochodová hudební vystoupení, od středověké hudby přes bubeníky, folklorní tance a zpěvy v podání Jarošáčku a Jarošovců. Celý průvod uzavírá Velký dechový orchestr MKD Mělník.

Průvod vychází v sobotu 16. září v 16 hod z areálu České zahradnické akademie ve Fričově ul., trasa vede ulicemi Pražská – Jiráskova – Kněžny Emmy – Palackého nám. – nám. Míru – ul. Legionářů.

Prosíme veřejnost, aby dbala své osobní bezpečnosti a nechala účastníkům průvodu dostatečný prostor k průchodu zejména ve stísněných podmínkách historického centra Mělníka. Děkujeme za Vaši spolupráci.