HISTORICKÝ PRŮVOD 2019

20. - 22. 9. 2019

Sobota 21. září 2019 od 16 do 17 hodin

Letošní průvod svou podobou navazuje na loňské a předloňské, divácky úspěšné, provedení, s koňskými povozy. Kromě stylizovaného představení hlavních historických osobností, jež se podílely na vzniku a rozvoji vinařství na Mělníku, se přehlídka letos více zaměří na další významné osobnosti z historie Mělníka a také na partnerská města Lučenec a Oranienburg.

V průvodu se objeví opět sv. Ludmila, na jejíž příkaz byly v okolí Mělníka vysazeny první vinice, její vnuk, sv. Václav, patron vinařů, který se za svého života vinařstvím aktivně zabýval, Přemysl Otakar II. jakožto král železný a zlatý, od jehož dob užíval Mělník titul královského města a privilegia k němu náležející. Své příznivce pozdraví i Karel IV., doprovázen svou družinou učenců, dvorních dam, a samozřejmě arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Součástí průvodu bude také připomínka královského věnného charakteru města v podobě Johanky z Rožmitálu, manželky Jiřího z Poděbrad, která na Mělníku žila a skonala.

První republiku v přehlídce symbolizuje nejen tatíček Masaryk, kterého letos doprovodí i Milan Rastislav Štefánik, od jehož úmrtí letos uplynulo 100 let, a který byl, stejně jako Masaryk, častým hostem mělnické významné rodiny Žilkových.

Stále živou vinařskou tradici připomene vůz spolku Mělnický košt.

Průvod oživí četná pochodová hudební vystoupení, od středověké hudby přes bubeníky, folklorní tance a zpěvy v podání souborů Jarošáček, Jarošovci a hostů z partnerského města Lučenec - soubor Ipel´. Celý průvod povede Velký dechový orchestr MKD Mělník a tým mělnických mažoretek.

Průvod vychází v sobotu 21. září v 16 hodin z areálu České zahradnické akademie ve Fričově ulici. Trasa vede ulicemi Pražská – Jiráskova – Kněžny Emmy – Palackého náměstí – náměstí Míru a stejnou trasou zpět..

Prosíme veřejnost, aby dbala své osobní bezpečnosti a nechala účastníkům průvodu dostatečný prostor k průchodu zejména ve stísněných podmínkách historického centra Mělníka. Děkujeme za Vaši spolupráci.