Stánkový prodej

20. - 22. 9. 2019

Máte zájem o prodej zboží nebo služeb během akce, kterou navštíví až 40 tisíc návštěvníků?

Celkem nabízíme přes 250 stánkových míst, vyplntě prosím formulář níže (popřípadě kontaktujte kontaktní osobu).

Komerční stánky

REZERVACE komerČnÍho stánku

Jana Martinková
tel.: +420 315 635 305
mob: +420 607 001 554
e-mail: j.martinkova@melnik.cz

Řemeslné stánky

Rezervace ŘemeslnÉho stÁnku

Olga Lešnerová
tel.: +420 315 622 612
mob: +420 606 613 406
e-mail: lesnerova@mekuc.cz

Další informace

Vratné kelímky
Prodejci nápojů jsou povinni k vydání nápojů používat výhradně vratné, ekologické kelímky organizátora.
V případě prodeje vína je možné používat vedle kelímků také skleničky organizátora, popřípadě jiné vhodné sklo.

Pravidla
Pravidla pro stánkový prodej včetně cen a poplatků najdete v pravidlech vinobraní 2019.