Stánkový prodej

17. - 19. 9. 2021

Máte zájem o prodej zboží nebo služeb během akce, kterou v předchozích ročnících navštívílo až 40 tisíc návštěvníků?

V letošním omezeném režimu celkem nabízíme přes 100 stánkových míst (předešlé roky to bylo přes 250 míst), vyplntě prosím formulář níže (popřípadě kontaktujte zodpovědnou osobu).

Rezervace bude zahájena 1.7. v 8.00

Komerční stánky

> REZERVACE komerČnÍho stánku


Šárka Zikmundová
tel.: +420 315 635 349
mob: +420 777 254 838
e-mail: s.zikmundova@melnik.cz

Řemeslné stánky

> Rezervace ŘemeslnÉho stÁnku

Olga Lešnerová
tel.: +420 315 622 612
mob: +420 606 613 406
e-mail: lesnerova@mekuc.cz

Další informace

Pravidla
Pravidla pro stánkový prodej včetně cen a poplatků najdete v Pravidlech vinobraní 2021.

Vratné kelímky
Prodejci nápojů jsou povinni k výdeji nápojů používat výhradně vratné, ekologické kelímky organizátora.
V případě prodeje vína je možné používat vedle kelímků také skleničky organizátora, popřípadě jiné vhodné sklo.